№4/2016

№4/2016

Volume 9 Issue 4

oblozhka-4-2016

REVIEWS

Hypomethylating Agents in Oncohematology

AD Shirin, OYu Baranova

PDF

pdficon

BONE MARROW TRANSPLANTATION

Outcome of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Acute Myeloid Leukemias with Hyperdiploid Karyotype

TL Gindina, NN Mamaev, ES Nikolaeva, SN Bondarenko, OA Slesarchuk, AS Borovkova, SV Razumova, OV Pirogova, AL Alyanskii, LS Zubarovskaya, BV Afanas’ev

PDF

pdficon

Prevention of Acute Graft-Versus-Host Reaction after Allogeneic Unrelated Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Comparison of Effectiveness of Treatment Regimens Based on Anti-Thymocyte Globulin and Cyclophosphamide

OV Pirogova, IS Moiseev, EV Babenko, OA Slesarchuk, OV Paina, SN Bondarenko, EV Morozova, AL Alyanskii, BV Afanas’ev

PDF

pdficon

LYMPHOID TUMORS
Brentuximab Vedotin: New Possibilities for Treatment of Relapses and Refractory Hodgkin’s Lymphomas

EA Demina

PDF

pdficon

Role of Positron-Emission Tomography in Prognosis of Outcomes of High-Dose Chemotherapy with Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Hodgkin’s Lymphoma

VG Potapenko, NB Mikhailova, BI Smirnov, IA Skorokhod, DA Chaginskaya, VV Ryabchikova, IA Samorodova, EI Podol’tseva, VV Ipatov, IV Boikov, VN Semelev, DA Gornostaev, TG Potapenko, TG Kulibaba, NV Medvedeva, BV Afanas’ev

PDF

pdficon

Factors Affecting Course and Outcome of Chronic Lymphocytic Leukemia: Data from Hematological Hospitals of Krasnoyarsk Region

VI Bakhtina, IV Demko, AN Narkevich, DS Gushchin

PDF

pdficon

Non-Hodgkin’s Lymphomas in Children: 25-Year Clinical Experience

TT Valiev, AV Popa, AS Levashov, ES Belyaeva, NS Kulichkina, BV Kurdyukov, RS Ravshanova, GL Mentkevich

PDF

pdficon

Elotuzumab for Treatment of Multiple Myeloma (Literature Review)

OM Votyakova

PDF

pdficon

MYELOID TUMORS
Rearrangement of 11q23 Chromosome Region in Acute Myeloid Leukemias in Children

EV Fleishman, OI Sokova, AV Popa, GA Tsaur, LN Konstantinova, OM Plekhanova, MV Strigaleva, ES Nokhrina, VS Nemirovchenko, OR Arakaev

PDF

pdficon

Molecular Monitoring of RUNX1-RUNX1T1 Transcript Level in Acute Myeloblastic Leukemias on Treatment

LL Girshova, EG Ovsyannikova, SO Kuzin, EN Goryunova, RI Vabishchevich, AV Petrov, DV Motorin, DV Babenetskaya, VV Ivanov, KV Bogdanov, IV Kholopova, TS Nikulina, YuV Mirolyubova, YuA Alekseeva, AYu Zaritskii

PDF

pdficon

COMPLICATIONS OF ANTITUMOR TREATMENT

Biochemical Markers of Cardiotoxicity of High-Dose Chemotherapy and Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Malignant Lymphoproliferative Disorders

VO Sarzhevskii, DS Kolesnikova, VYa Mel’nichenko

PDF

pdficon

Arterial Events in Patients with Chronic Myeloid Leukemia Receiving Treatment with Second Generation Tyrosine Kinase Inhibitors

GA Gusarova, AG Turkina

PDF

pdficon

CONGRESSES, CONFERENCES, SYMPOSIA

Materials of the 42nd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (April, 2016; Valencia)

PDF

pdficon